Ktorý veštec je najlepší?

 Tamara
 Soňa
 Teodora
 Lívia
 Renáta
 Rudy
 Anabela

Moje meno: veštica Renáta

Moje schopnosti a zameranie:
Nazeranie do ľudskej duše a osudu prostredníctvom ezoteriky, ríše láskavých anjelov, archanjelov a učiteľov - Majstrov „na nebo vzatých“, využívanie energie vykladacích kariet Madam Lenormand, cigánskych kariet a kariet Anjelov

Niečo o mne..
Čistá Božská energia lásky, ktorá prechádza cezo mňa , mi umožňuje nielen diagnostikovať Váš zdravotný stav, ale aj lokalizovať podstatu problému a odhaliť zdroj choroby. Následne som schopná energiou naprogramovanou vyšším Ja, alebo dušou Božej veľkosti, previesť liečebný proces. Pozorujem, že veľmi pekne reaguje ľudská duša na automatickú liečivú kresbu. Občas preto požiadam o pomoc cez automatické písmo, alebo prostredníctvom rozhovoru s dušami zomrelých.
Zem sa mení vibračne, a tým sa menia aj ľudia a ich osud, pričom mimo zmyslové vnímanie mi umožňuje vnímať veci okolo seba cez vibrácie a farby. Aj anjeli putujú po svete a nazerajú do ľudí , hľadajú duše tých, čo majú Božie dary, čo ich v sebe nosia, starajú sa o ne a rozvíjajú. V dave ich bežným okom neuzriete. Ich vnútorné svetlo silno žiari, a ich anjelská duša vibračne svetlo zachytí a odhalí.
Mám rada všetko čo je spojené s jemnými dúhovými farbami a drahými kameňmi. Nie je nič krajšie, ale aj zložitejšie ako je TO NIEČO medzi Nebom a Zemou. Veľkou výzvou pre mňa je nazerať do minulých životov, skúmanie rodov a uzdravovanie rodových koreňov.
Kedykoľvek sme poctení láskou, dobrotou, alebo bohatstvom, dostávame požehnanie, ktoré nám pomáha žiť v harmónii, sme obdarení schopnosťou milovať, liečiť a pretvárať naše životy.

Službu poskytuje Mediatex s.r.o., P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava, cena hovoru za 1min: 1,60€ s DPH, Technický servis Erika a.s. ,atx@erika-as.cz. Cena 70 Kč/min. vč. DPH.18+
Design and code by